ตะกร้า Basket

ตะกร้า ตะกร้าสาน ตะกร้าหวาย ตะกร้าไม้ไผ่ เหมาะสำหรับใส่สิ่งของเพื่อความเป็นระเบียบ หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่สินค้าเพื่อเป็นของขวัญ

ขนาดของสินค้าแจ้งในรูปนะคะ : ยาว * กว้าง * สูง (ซม.) / L * W * H (CM)

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า