ชะลอม/ชลอม Bamboo Basket

ชะลอมเป็นภาชนะที่ใช้ใส่ผลไม้หรือของฝาก มีความคงทนวัสดุทำจากไม้ไผ่สาน มีความคงทนเหนียว มีหลากสีสันให้เลือกใช้ค่ะ