ชะลอมฝาปิด

ชะลอม ชะลอมไม้ไผ่ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดของสินค้าแจ้งในรูปนะคะ : ยาว * กว้าง * สูง (ซม.) / L * W * H (CM)

 

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า