ถาดใส่อาหาร ตะกร้าใส่อาหาร (Food Tray / Food Basket)

ตะกร้าสาน ตะกร้าไม้ไผ่ ถาดสาน ถาดไม้ไผ่ เหมาะสำหรับวางอาหารคาว หวานต่างๆ เช่น ไก่ทอด อาหารทอด ขนมไทย เป็นต้นสำหรับจัดเสริฟในร้านอาหาร