ตะกร้าพร้อมตกแต่ง Basket with decoration (ทางร้านจำหน่ายเฉพาะตะกร้าและของตกแต่งตะกร้า ไม่รวมผลไม้ค่ะ)