เข่งติ่มซำ Timsum

เข่งติ่มซำ ผลิตจากไม้ไผ้ ใช้สำหรับนึ่งอาหาร หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่สินค้าเพื่อเป็นของขวัญก็ได้ค่ะ

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า