ตะกร้าพร้อมตกแต่ง (จำหน่ายเฉพาะตะกร้าและของประดับตกแต่ง) **ไม่รวมส้มค่ะ**