ตะกร้าสีแดง สำหรับเทศกาลตรุษจีน

ตะกร้าสีแดง สำหรับเทศกาลตรุษจีน สำหรับใส่ส้ม เพื่อมอบให้ญาติผู้ใหญ่ บุคคลที่เคารพรัก ในเทศกาลตรุษจีนค่า